Aile ve Çift Görüşmesi

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkabilir.

Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur.

Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.

Aile Üyelerinde Meydana Gelen Değişiklik Aile Sistemini Etkiler

Temel olarak birey, fiziksel ve sosyal yaşama uyum becerilerini aile sistemi içerisinde kazanmak, geliştirmek ve yaşama hazırlanmak ihtiyacında olan tamamlayıcı bir unsurdur.Aile üyeleri zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler. Yaşadıkları çözümsüzlükler ve tıkanıklıklar aile bütünlüğünü ve sağlığını etkiler.

Sıkıntılar, problemler, üzüntü ve mutsuzluklar aynı zamanda bize ihtiyaçlarımızı da işaret eder. Çözümler sorunların içerisinde saklıdır.Aile Danışmanlığı hizmetleri; insani, kültürel, bilimsel ve yararlılığı kanıtlanmış yaklaşımlar ve uygulamalardan yararlanarak, karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, sağlıklı ailenin korunup geliştirilmesinde, aile üyelerinin yaşam kalitelerinin ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde ailenin ihtiyacı olan farklı bakış açılarını kazanmalarında psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar.