Çocuk Görüşmeleri

Çocuğunuzun Psikolog ihtiyacı olduğunu nasıl anlarsınız?

Çocuklar genellikle, asıl duygularını ifade eden çeşitli davranışlarda bulunabilirler. Bazı durumlarda davranışlarının altında ailelerin anlamasını istedikleri gizli mesajlar olabilir. Çocuğunuzun evde veya okulda öfke gösterdiğini, odaklanmada güçlük çektiğini, dürtüsel davrandığını, kolayca endişelendiğini veya genellikle mutsuz olduğunu farkediyorsanız. Arkadaş edinirken çekingen davranıyorsa ve arkadaşlarıyla problemli ilişkiler kuruyorsa. Okula gitmeyi reddediyorsa, yatak ıslatma veya gündüz altını ıslatma problemi varsa, riskli ve kendine zarar verici davranışlarda bulunuyorsa, yalan söyleme problemi varsa veya kardeş kıskançlığı ile ilgili problemler yaşıyorsa; temel çatışmaları gidermek ya da duygularının nedenlerini anlamak ve aile içi iletişimi güçlendirmek için veya okul isteksizliğini çözmek için yardıma ihtiyaç duyabilir.

Boşanma, hastalık, kayıp, taşınma veya aileye yeni birilerinin katılması gibi önemli geçiş dönemleri; duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Öğrenme güçlüğü ve diğer özel ihtiyaçlar, bir çocuğun gelişimini ve bir ailenin işleyişini de etkileyebilir.

Çocuklar oyun ve konuşma terapisi ile birlikte; ebeveyn danışmanlığı ve aile terapisi, çocukların ve ailelerin iletişimlerini güçlendirir. Kendini algılayışı, okul başarısı, aile ve akran ilişkilerinin toparlanmasında yardımcı olur.

Terapi, çocuğun zor duygularla baş edebilmesi ve problemlerini çözebilmesi için güvenli bir ortam sağlar. Terapötik ilişki sayesinde bir çocuk kendi duygularını anlamaya başlar, yeni baş etme yöntemlerini öğrenir, benlik saygısı ve özgüven geliştirir.

Çocuk terapisinde ebeveyn ne yapar?

Ebeveyn katılımını, her çocuğun terapisinin önemli bir bileşeni olarak görüyorum. Ebeveynler, çocuğun gelişimi, davranışları ve duyguları hakkında, ana bilgi kaynaklarıdır ve terapinin hedefleri konusunda ebeveynlere danışıyorum. Ebeveynleri terapi sürecindeki çalışma arkadaşım olarak görüyorüm ve çocuğunuzun terapisinin etkinliğini birlikte değerlendiriyoruz.

Ebeveynler, çocuklarının terapide öğrendiği; rahatlama, stres azaltma, özgüven geliştirme, iletişim becerileri ve öfke yönetimi stratejilerini güçlendirerek terapiyi de destekleyebilir. Çocuğunuzu oyun, yazı veya sanat yoluyla evde kendi duygularını ifade etmeye teşvik edebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak uygun hedef ve sınırların belirlenmesinde size tavsiyelerde bulunabilirim.